Logo Header
Contact
Telefon:0268241032
e-mail: lichvictoria@yahoo.com
Director
Nume si prenume: prof. Anghel Ioana-Codrina

Cosilier Educativ și responsabil proiecte educaționale
Nume si prenume: prof. Cățănaș Rodica-Mihaela

Personalul nostru:
P E R S O N A L   D I D A C T I C P E R S O N A L   D I D A C T I C   A U X I L I A R P E R S O N A L   A D M I N I S T R A T I V
T R A N S P A R E N Ț A   S A L A R I A L Ă D E C L A R A Ț I I  D E   A V E R E  Ș I  I N T E R E S E

Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" - Orasul Victoria
Copyright(c): 2010 - 2022